Ngành công nghiệp GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ KIỂM TRA SAU GIA CÔNG

Gia công kim loại là quy trình loại bỏ một phần nguyên liệu thô thành hình dạng và kích thước mong muốn. Bất kỳ quy trình và kỹ thuật gia công nào cũng yêu cầu về độ chính xác chi tiết: độ cứng, độ chính xác hình học, độ nhám. Do đó trong ngành công nghiệp cơ khí chính xác này đòi hỏi phải có rất nhiều các kỹ năng, kiến thức, quy trình và công cụ tương ứng để ra đời được những sản phẩm mang tính công nghệ nhất.

Hãy KHÁM PHÁ thêm các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi để tìm thấy những lời giải tối ưu cho yêu cầu của bạn.