thông tin kỹ thuật

Model JR3303F    JR3403F
Số trục / Số cột 3 Axes / Double
Drive Motor 5 Phase Feedback Type Stepping Motor
Brake Attached to the Z mechanism motor
Tải trọng tối đa Workpiece (kg) 20
Tool (kg) 15
Dải làm việc các trục X Axis [mm] 300 400
Y Axis [mm] 320
Z Axis [mm] 150
Maximum Speed/Payload*1
<PTP Movement>
X
[mm/s]
Workpiece Up to 5kg 1000
Up to 10kg 800
Up to 20kg 600
Y
[mm/s]
Tool Up to 1kg 900
Up to 5kg 800
Up to 10kg 600
Up to 15kg 500
Z
[mm/s]
Tool Up to 5kg 400
Up to 10kg 300
Up to 15kg 200
Maximum Speed*1
<CP Movement>
X・Y・Z Combined Speed
[mm/s]
850
Độ chính xác lặp lại*2 X,Y,Z Axes
[mm]
±0.01
Open Height [mm]*3 300
Kích thước W×D×H[mm]*4 560×535×807 615×631×807

*1 Tốc độ tối đa phục thuộc vào điều kiện thực tế ứng dụng
*2 Độ chính xác lặp lại được đo đạc trong điều kiện môi trường lý tưởng và không đổi. 
*3 Open Height của dòng robot này được cố định, không có tùy chọn.
*4 Không bao gồm phần nhô ra.

  • Đặc tính robot có thể được sửa đổi mà không báo trước để tăng hiệu suất của máy.