Bùi Văn Công

Quản lý văn phòng HCM

Bùi Văn Công

Quản lý văn phòng HCM

"Luôn chiến đấu với tinh thần Temas"

Trần Thị Thảo

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

Trần Thị Thảo

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

"Sống đơn giản, sống lâu trăm tuổi"

Nguyễn Viết Thắng

Nhân viên Kinh doanh

Nguyễn Viết Thắng

Nhân viên Kinh doanh

"Cứ bình tĩnh mọi việc rồi sẽ qua"