Trần Đức Hiếu

Trưởng phòng R&D

Trần Đức Hiếu

Trưởng phòng R&D

“Tài năng là một sự kiên nhẫn lâu dài”

Nguyễn Thái Hậu

Kỹ sư Phần mềm hệ thống

Nguyễn Thái Hậu

Kỹ sư Phần mềm hệ thống

"Phi thương bất phú"

Trần Minh Nhật

Kỹ sư cơ khí

Trần Minh Nhật

Kỹ sư cơ khí

"Luôn nhiệt tình, để không hối tiếc khi nhìn lại"

Hán Ngọc Anh

Kỹ sư Phần mềm nhúng

Hán Ngọc Anh

Kỹ sư Phần mềm nhúng

"Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ"

Lê Khắc Đỉnh

Kỹ sư Phần cứng

Lê Khắc Đỉnh

Kỹ sư Phần cứng

"Sống là cho đi"

Đàm Thoại Khanh

Kỹ sư Phần mềm nhúng

Đàm Thoại Khanh

Kỹ sư Phần mềm nhúng

"Tôi là người ít nói"