Nguyễn Thị Thùy Dung

Trưởng phòng Mua hàng

Nguyễn Thị Thùy Dung

Trưởng phòng Mua hàng

"Hướng về mặt trời, để không thấy bóng tối."

Trần Thị Vân Anh

Nhân viên Mua hàng

Trần Thị Vân Anh

Nhân viên Mua hàng

"Sống tốt là đủ, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về bạn"

Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên Mua hàng

Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên Mua hàng

"Ta cứ trách cuộc đời hay méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm"