Bùi Văn Công

Quản lý văn phòng HCM

Bùi Văn Công

Quản lý văn phòng HCM

"Luôn chiến đấu với tinh thần Temas"

Lê Thị Bích Lan

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

Lê Thị Bích Lan

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

"Be your best self - Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình"