Kiều Đình Sinh

Trưởng phòng Kinh doanh (Force Measurement)

Kiều Đình Sinh

Trưởng phòng Kinh doanh (Force Measurement)

"Cảm tố cảm đương"

Vũ Thị Giang

Trưởng phòng Kinh doanh (Robotics)

Vũ Thị Giang

Trưởng phòng Kinh doanh (Robotics)

"Chân thành trong mọi hoàn cảnh"

Bùi Thanh Tuấn

Trưởng phòng Kinh doanh (Traceability)

Bùi Thanh Tuấn

Trưởng phòng Kinh doanh (Traceability)

"Không có áp lực - không có kim cương"

Lý Quốc Việt

Trưởng phòng Kinh doanh (Factory Automation)

Lý Quốc Việt

Trưởng phòng Kinh doanh (Factory Automation)

"Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu"

Nguyễn Hữu Vỹ

Nhân viên Kinh doanh (Robotics)

Nguyễn Hữu Vỹ

Nhân viên Kinh doanh (Robotics)

"Sống cho đáng sống"

Lê Hữu Phi

Nhân viên Kinh doanh (Factory Automation)

Lê Hữu Phi

Nhân viên Kinh doanh (Factory Automation)

"Chậm nhưng chắc"

Phạm Minh Tuấn

Nhân viên Kinh doanh

Phạm Minh Tuấn

Nhân viên Kinh doanh

"Lắng nghe để thấu hiểu"

Nguyễn Thị Vân Anh

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

Nguyễn Thị Vân Anh

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.

Nguyễn Thạch Hùng

Nhân viên Kinh doanh

Nguyễn Thạch Hùng

Nhân viên Kinh doanh

"Biết yêu thương, giàu lòng nhân ái"