Phan Đăng Khoa

Trưởng bộ phận R&D ứng dụng và dịch vụ

Phan Đăng Khoa

Trưởng bộ phận R&D ứng dụng và dịch vụ

"Greed is good" (Tham kiến thức và tham công việc để học hỏi và đóng góp nhiều hơn!)

Lê Xuân Tầng

Kỹ sư Tư động hóa

Lê Xuân Tầng

Kỹ sư Tư động hóa

"Không cần nhanh chỉ cần không bỏ cuộc"