Trần Ngọc Thắng

Trưởng phòng Kỹ thuật dự án

Trần Ngọc Thắng

Trưởng phòng Kỹ thuật dự án

"Luôn tin tưởng vào bản thân"

Trần Huy Khánh

Trưởng bộ phận Thiết kế cơ

Trần Huy Khánh

Trưởng bộ phận Thiết kế cơ

"Có thực mới vực được đạo"

Triệu Thanh Bình

Trưởng bộ phận Thiết kế điện

Triệu Thanh Bình

Trưởng bộ phận Thiết kế điện

"Người mang giá trị"

Nguyễn Hữu Thành

Kỹ sư thiết kế điện

Nguyễn Hữu Thành

Kỹ sư thiết kế điện

"Đàn ông nói ít làm nhiều"

Bùi Huy Hoàng

Kỹ sư Thiết kế cơ

Bùi Huy Hoàng

Kỹ sư Thiết kế cơ

"Sống đơn giản bao nhiêu thì lòng sẽ hạnh phúc, thanh thản bấy nhiêu"

Nguyễn Khắc Hiểu

Kỹ sư Thiết kế điện

Nguyễn Khắc Hiểu

Kỹ sư Thiết kế điện

"Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng"

Bùi Xuân Thành

Kỹ sư thiết kế cơ

Bùi Xuân Thành

Kỹ sư thiết kế cơ

"Nothing is impossible"