Trần Ngọc Thắng

Trưởng phòng Kỹ thuật

Trần Ngọc Thắng

Trưởng phòng Kỹ thuật

"Luôn tin tưởng vào bản thân"

Trần Huy Khánh

Trưởng bộ phận Thiết kế cơ

Trần Huy Khánh

Trưởng bộ phận Thiết kế cơ

"Có thực mới vực được đạo"

Nguyễn Cảnh Tùng

Trưởng bộ phận Dịch vụ

Nguyễn Cảnh Tùng

Trưởng bộ phận Dịch vụ

"Bình tĩnh sống"

Triệu Thanh Bình

Trưởng bộ phận Thiết kế điện

Triệu Thanh Bình

Trưởng bộ phận Thiết kế điện

"Người mang giá trị"

Nguyễn Hữu Thành

Kỹ sư thiết kế điện

Nguyễn Hữu Thành

Kỹ sư thiết kế điện

"Đàn ông nói ít làm nhiều"

Nguyễn Khắc Hiểu

Kỹ sư Thiết kế điện

Nguyễn Khắc Hiểu

Kỹ sư Thiết kế điện

"Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng"

Bùi Xuân Thành

Kỹ sư thiết kế cơ

Bùi Xuân Thành

Kỹ sư thiết kế cơ

"Nothing is impossible"

Vũ Đức Mạnh

Kỹ sư Dịch vụ

Vũ Đức Mạnh

Kỹ sư Dịch vụ

"Thành công không đến với kẻ lười nhác"

Vũ Trí Thành

Kỹ sư Dịch vụ

Vũ Trí Thành

Kỹ sư Dịch vụ

"Nhận thức là sự bắt đầu của thay đổi"

Hoàng Văn Kiên

Kỹ sư Thiết kế cơ

Hoàng Văn Kiên

Kỹ sư Thiết kế cơ

"Hãy theo đuổi tri thức thành công sẽ theo đuổi bạn"

Lại Cao Duy

Kỹ sư Dịch vụ

Lại Cao Duy

Kỹ sư Dịch vụ

Luôn lạc quan và vui vẻ