Trần Đức Hiếu

Trưởng phòng R&D và dịch vụ

Trần Đức Hiếu

Trưởng phòng R&D và dịch vụ

“Tài năng là một sự kiên nhẫn lâu dài”

Nguyễn Cảnh Tùng

Trưởng bộ phận R&D ứng dụng và Dịch vụ

Nguyễn Cảnh Tùng

Trưởng bộ phận R&D ứng dụng và Dịch vụ

"Bình tĩnh sống"

Nguyễn Thái Hậu

Kỹ sư Tư động hóa

Nguyễn Thái Hậu

Kỹ sư Tư động hóa

"Phi thương bất phú"

Nguyễn Hữu Hoàng Hải

Kỹ sư Tư động hóa

Nguyễn Hữu Hoàng Hải

Kỹ sư Tư động hóa

"Có thể gặp nhiều thất bại nhưng chúng ta không được bị đánh bại"

Trần Minh Nhật

Kỹ sư Tự động hóa

Trần Minh Nhật

Kỹ sư Tự động hóa

"Luôn nhiệt tình, để không hối tiếc khi nhìn lại"

Vũ Đức Mạnh

Kỹ sư Dịch vụ

Vũ Đức Mạnh

Kỹ sư Dịch vụ

"Thành công không đến với kẻ lười nhác"