Nguyen Thi Huong

Vice Director

Nguyen Thi Huong

Vice Director

"Mọi việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê"

Bui Van Chi (Mr.)

Director

"Thời gian, tuổi tác và sức khỏe tỉ lệ nghịch với sự tâm huyết, ngọn lửa đam mê và sự tiến bộ"