Nguyễn Thị Hương

Vice Director

"Mọi việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê"

Bùi Văn Chí (Mr.)

Director

"Thời gian, tuổi tác và sức khỏe tỉ lệ nghịch với sự tâm huyết, ngọn lửa đam mê và sự tiến bộ"