Nguyễn Thị Thùy Dung

Manager of Purchasing Dept.

Nguyễn Thị Thùy Dung

Manager of Purchasing Dept.

"Hướng về mặt trời, để không thấy bóng tối."

Trần Thị Vân Anh

Purchasing staff

Trần Thị Vân Anh

Purchasing staff

"Sống tốt là đủ, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về bạn"

Nguyễn Thị Tuyết

Purchasing staff

Nguyễn Thị Tuyết

Purchasing staff

"Ta cứ trách cuộc đời hay méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm"