Nguyen Thi Thuy Dung

Manager of Purchasing Dept.

Nguyen Thi Thuy Dung

Manager of Purchasing Dept.

"Hướng về mặt trời, để không thấy bóng tối."

Tran Thi Van Anh

Purchasing staff

Tran Thi Van Anh

Purchasing staff

"Sống tốt là đủ, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về bạn"

Nguyen Thi Tuyet

Purchasing staff

Nguyen Thi Tuyet

Purchasing staff

"Ta cứ trách cuộc đời hay méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm"