Kieu Dinh Sinh

Sales Manager (Force Measurement)

Kieu Dinh Sinh

Sales Manager (Force Measurement)

"Cảm tố cảm đương"

Vu Thi Giang

Sales Manager (Robotics)

Vu Thi Giang

Sales Manager (Robotics)

"Chân thành trong mọi hoàn cảnh"

Bui Thanh Tuan

Sales Manager (Traceability)

Bui Thanh Tuan

Sales Manager (Traceability)

"Không có áp lực - không có kim cương"

Ly Quoc Viet

Sales Manager (Factory Automation)

Ly Quoc Viet

Sales Manager (Factory Automation)

"Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" ((:

Nguyen Huu Vy

Salesman (Robotics)

Nguyen Huu Vy

Salesman (Robotics)

"Sống cho đáng sống"

Le Huu Phi

Salesman (Factory Automation)

Le Huu Phi

Salesman (Factory Automation)

"Chậm nhưng chắc"

Pham Minh Tuan

Sales Engineer

Pham Minh Tuan

Sales Engineer

"Lắng nghe để thấu hiểu"

Nguyen Thi Van Anh

Sales Admin

Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.

Nguyen Thach Hung

Sales Engineer

Nguyen Thach Hung

Sales Engineer

"Biết yêu thương, giàu lòng nhân ái"