Nguyễn Thị Thúy

Manager of Human Resources Dept.

Nguyễn Thị Thúy

Manager of Human Resources Dept.

"Hãy nói những lời tử tế và mỉm cười với những người xung quanh bạn!"

Dương Thị Thanh Hiền

HR staff

"Sống như nước, trong lành vì biết lắng đọng những tạp niệm"

Lê Ngọc Lân

Driver

"An toàn trên mọi chuyến xe"