Nguyen Thi Thuy

Manager of GA&HR Dept.

Nguyen Thi Thuy

Manager of GA&HR Dept.

"Hãy nói những lời tử tế và mỉm cười với những người xung quanh bạn!"

Duong Thi Thanh Hien

GA&HR staff

"Sống như nước, trong lành vì biết lắng đọng những tạp niệm"

Le Ngoc Lan

Driver

"An toàn trên mọi chuyến xe"