Bùi Văn Công

Manager of HCM Office

Bùi Văn Công

Manager of HCM Office

" Ngày nào Temas còn cần Thân em sẽ vẫn đi mần PO "

Trần Thị Thảo

Sales admin staff

Trần Thị Thảo

Sales admin staff

"Sống đơn giản, sống lâu trăm tuổi"

Nguyễn Viết Thắng

Salesman

"Cứ bình tĩnh mọi việc rồi sẽ qua"