Bui Van Cong

Manager of HCM Office

Bui Van Cong

Manager of HCM Office

" Ngày nào Temas còn cần Thân em sẽ vẫn đi mần PO "

Le Thi Bich Lan

Sales Admin

Le Thi Bich Lan

Sales Admin

"Be your best self - Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình"

Pham Nguyen Chau Giang

Sales Admin

"Không ngại thử"

Nguyen Minh Thong

Sales Engineer

Nguyen Minh Thong

Sales Engineer

"Một đứa trẻ to xác đầy thú vị"

Nguyen Trong Hoang

Sales Engineer

Nguyen Trong Hoang

Sales Engineer

"Be yourself"

Nguyen Thanh Luan

Sales Engineer

Nguyen Thanh Luan

Sales Engineer

"Một kĩ sư cơ khí vô tình lạc lối vào con đường sales"