Nguyen Thi Phuong Lan

Accountant

"Đừng vì tiền mà đánh mất đi bản thân"

Dao Thi Xuan

Accountant

Dao Thi Xuan

Accountant

"Nhã nhặn, hòa đồng, chăm chỉ"