Trần Ngọc Thắng

Manager of Project Engineering Dept.

Trần Ngọc Thắng

Manager of Project Engineering Dept.

"Luôn tin tưởng vào bản thân"

Trần Huy Khánh

Mechanical Engineering Section Manager

Trần Huy Khánh

Mechanical Engineering Section Manager

"Nếu ăn là sai, tôi không cần đúng" ((:

Triệu Thanh Bình

Control Engineering Section Manager

Triệu Thanh Bình

Control Engineering Section Manager

"Người mang giá trị"

Nguyễn Hữu Thành

Electrical Engineer

Nguyễn Hữu Thành

Electrical Engineer

"Đàn ông nói ít làm nhiều"

Bùi Huy Hoàng

Mechanical Engineer

Bùi Huy Hoàng

Mechanical Engineer

"Sống đơn giản cho đời thanh thản"

Nguyễn Khắc Hiểu

Electrical Engineer

Nguyễn Khắc Hiểu

Electrical Engineer

"Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng"

Bùi Xuân Thành

Mechanical Engineer

Bùi Xuân Thành

Mechanical Engineer

"Nothing is impossible"