Trần Đức Hiếu

Manager of RD and Service Dept.

Trần Đức Hiếu

Manager of RD and Service Dept.

“Tài năng là một sự kiên nhẫn lâu dài”

Nguyễn Cảnh Tùng

RD and Service Section Manager

Nguyễn Cảnh Tùng

RD and Service Section Manager

"Bình tĩnh sống"

Nguyễn Thái Hậu

Automation Engineer

Nguyễn Thái Hậu

Automation Engineer

"Phi thương bất phú"

Nguyễn Hữu Hoàng Hải

Automation Engineer

Nguyễn Hữu Hoàng Hải

Automation Engineer

"Có thể gặp nhiều thất bại nhưng chúng ta không được bị đánh bại"

Trần Minh Nhật

Automation Engineer

Trần Minh Nhật

Automation Engineer

"Luôn nhiệt tình, để không hối tiếc khi nhìn lại"

Vu Duc Manh

Service Engineer

Vu Duc Manh

Service Engineer

"Thành công không đến với kẻ lười nhác"