Phan Đăng Khoa

RD and Service Section Manager

Phan Đăng Khoa

RD and Service Section Manager

"Greed is good" (Tham kiến thức và tham công việc để học hỏi và đóng góp nhiều hơn là tốt!)

Lê Xuân Tầng

Automation Engineer

Lê Xuân Tầng

Automation Engineer

"Không cần nhanh chỉ cần không bỏ cuộc"