Phan Đăng Khoa

Trưởng bộ phận Dịch vụ

Phan Đăng Khoa

Trưởng bộ phận Dịch vụ

"Greed is good" (Tham kiến thức và tham công việc để học hỏi và đóng góp nhiều hơn!)

Lê Xuân Tầng

Kỹ sư Dịch vụ

Lê Xuân Tầng

Kỹ sư Dịch vụ

"Không cần nhanh chỉ cần không bỏ cuộc"